Sáhni si na ptáka

hmatová výstava o ptačí říši

18. března až 5. června 2011

Slavnostní zahájení ve čtvrtek 17. března v 17:00

Reportáž z vernisáže
Dopis jedné z návštěvnic

Seznámíte se s ptáčkem tak, jak to člověku ve volné přírodě nedovolí - pohladíte jej, potěžkáte, prohlédnete jeho šatník, zkusíte si, jak pracuje se zobáčkem. Díky zaměření na hmat a popiskům v Braillově písmu umožňuje zážitek i zrakově postiženým. Vidomí si pak mohou výstavu "prohlédnout" se šátkem na očích a tím se do nevidomých vcítit. V neposlední řadě se dozvíte, jak postupovat, když naleznete zraněného ptáka či zvíře.

Výstavu zapůjčila Ornitologická stanice Muzea Komenského v Přerově, na její kladenské instalaci spolupracovalo Sládečkovo vlastivědné muzeum se Záchrannou stanicí pro zraněné živočichy AVES.

Kromě exponátů k ohmatání jsou ve vitrínách prezentovány i dermoplastické preparáty ("vycpaniny") ptáků ze zoologické sbírky muzea. Část z nich byla zakoupena díky finanční podpoře komise Rady města Kladna pro životní prostředí. Některé z vystavených exponátů pochází z daru 11. základní školy Kladno, Vašatova 1438.


Partneři výstavy:

Mediální partneři výstavy:

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 31.05.2011. Verze pro tisk. O úroveň výše.