Prohlídka vil

Prohlídka "slavných vil"

V pátek 25. 3. 2011 se uskutečnila prohlídka dvou vil prezentovaných na výstavě Slavné vily Středočeského kraje. Její náplní bylo seznámení se s rysy a historií dvou moderních vil - bývalé úřednické vily Pražské železářské společnosti (dnes sídlo společnosti MAO) a tzv. Poldihausu (dnes Hotelu Hoffmann).
Obě dvě vily naplňovaly v době svého vzniku ideu komfortního a účelného ubytování, kterou lze ještě dnes pozorovat na dobře zachovalých exteriérech, v Hotelu Hoffmann i v dispozičním řešení a detailech interiéru.

Úřednická vila PŽS


Úřednická vila PŽS (č.p. 1557) patří mezi nejvýraznější stavby PŽS. Dům kombinující struskové zdivo, hrázděné zdivo z červeně natřených trámů a nepravidelnou bosáž odkazuje jak na bezozdobnost a čistotu vznikající moderny, příklon k tradiční architektuře německy mluvících zemí, tak i na zkušenost architekta Hanse Alberta Pechy s historizujícími styly.


Vila postavená v letech 1904-5 byla původně určena pro bydlení dvou vyšších úředníků a správce objektu. Po roce 1948 se stala Střediskem politické výchovy, po roce 1989 zde sídlily menší firmy, které v roce 2000 nahradila společnost MAO. Ta učinila opětovnou rekonstrukci interiéru a také půdní vestavbu, která zasáhla i do exteriéru.

Poldihaus


Podnikový hotel pro nejlepší zákazníky a vedení Poldiny huti byl v době svého vzniku, v letech 1902-3, stavbou, která neměla ve střední Evropě obdoby. Podnikatelský, propagační a estetický záměr tehdejšího ředitele Poldihütte, A. Pazzaniho, naplnil vídeňský architekt českého původu Josef Hoffmann. Ten byl přesvědčen, "že by se měl ctít příslušný účel a materiál", proto valná část stavebních i ozdobných prvků tvoří produkty hutí.

Jednotné, velmi estetické vybavení Poldihausu vytvářelo jednotu s prostorem domu, jehož hlavní část stále tvoří ústřední schodišťová hala. Tehdejší interiér si je dnes možné představit již jen díky dobovým fotografiím. Většina vybavení se "ztratila" zřejmě během válečných let či bezprostředně poté. Po válce byl Poldihaus přejmenován na Dům hostí, současný Hotel Hoffmann vznikl přibližně před 10 lety po kompletní rekonstrukci interiéru.

"Poldihaus" platí za významný příklad moderní architektury a velmi dobře zachovalou stavbu Josefa Hoffmanna. V 70. letech byla zachráněna před asanací.

použitá literatura:

Slavné vily Středočeského kraje / Rostislav Švácha (ed.) et al. Praha : Foibos, 2010
"Kladno minulé a budoucí" : sborník z mezioborové konference . Kladno : Arteum, 2007
Proměny : z historie kladenských hutí / Jiří Kovařík . Kladno : Poldi SONP, 1982

foto:

archiv Sládečkova vlastivědného muzea
www.slavnevily.cz
© Lucie Matoušová
MAO a.s.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 04.05.2011. Verze pro tisk. O úroveň výše.