Přihlášení do adresáře

Přihlášením k odběru newsletterů získáte: Zadáním e-mailu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro účel zasílání novinek a pozvánek Sládečkova muzea (viz níže).

Email:

Zadáním e-mailu uděluji na dobu 5 let nebo do odvolání souhlas společnosti Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o., IČ 00410021 se sídlem Huťská 1375, Kladno 272 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka 904 (dále jen "SVMK"), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení") zpracovávala moji e-mailovou adresu pro účel zasílání e-mailu s novinkami a pozvánkami SVMK a jeho poboček v četnosti 1 - 2 x měsíčně ("Newsletter").

Prosíme, vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje a k jakému účelu zpracováváme, nechat aktualizovat nebo opravit tyto údaje, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tento souhlas udělujete dobrovolně a jste si vědom/a toho, že ho můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu pedagog<@>omk.cz (po odstranění špičatých závorek) nebo dopisu na kontaktní údaje našeho muzea.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 26.07.2019. Verze pro tisk.