Nabídka přednášek

Nabízíme následující přednášky vedené našimi odborníky na jednotlivé obory. Obsah přednášek jsme schopni přizpůsobit věku a zaměření posluchačů. Bližší podmínky pro pořádání přednášek je třeba domluvit s jednotlivými kontaktními osobami.

Přednáška vlastivědná 50 Kč

Přednáška populární 120 Kč

Komentovaná prohlídka 80 Kč

Přednáška mimo muzeum v Kladně 500 Kč

Přednáška mimo muzeum s dojezdem mimo Kladno 500 Kč + cestovní výdaje

Cestovní náklady v dojezdové vzdálenosti do 50 km 200 Kč

Cestovní náklady v dojezdové vzdálenosti nad 50 km dle skutečných nákladů včetně stravného

Regionální historie

 1. Pravěk Kladenska + promítání
 2. Rozvoj Kladna od nálezu uhlí (architektura) + promítání
 3. Benediktini a baroko na Kladně + promítání
 4. Řemesla, cechy a vývoj podnikání + promítání
 5. Kladensko v literatuře
 6. Kladensko a výtvarné umění + promítání
 7. Kladno za časů Kladenských z Kladna a Žďárských ze Žďáru + promítání
 8. Barokní poutní místa na Kladensku + promítání
 9. Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku + promítání
 10. Tradice stavění betlémů na Kladensku a Slánsku + promítání
Kontakt: PhDr. Zdeněk Kuchyňka

Přírodní vědy

 1. Chráněná území Kladenska
 2. Natura 2000 na Kladensku
 3. Invaze rostlin a živočichů
Kontakt: Mgr. Lukáš Krinke
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 22.09.2023. Verze pro tisk. O úroveň výše.