Nabídka přednášek

Nabízíme následující přednášky vedené našimi odborníky na jednotlivé obory. Obsah přednášek jsme schopni přizpůsobit věku a zaměření posluchačů. Bližší podmínky pro pořádání přednášek je třeba domluvit s jednotlivými kontaktními osobami.

Cena v muzeu: 15 Kč/posluchač
Cena při výjezdu (Kladno): 15 Kč/posluchač, min 210 Kč / v případě zapůjčení techniky (počítač, dataprojektor) min. 300 Kč.
Cena při výjezdu mimo Kladno: 15 Kč/posluchač, min. 500 Kč

Regionální historie

 1. Pravěk Kladenska + promítání
 2. Rozvoj Kladna od nálezu uhlí (architektura) + promítání
 3. Benediktini a baroko na Kladně + promítání
 4. Řemesla, cechy a vývoj podnikání + promítání
 5. Kladensko v literatuře
 6. Kladensko a výtvarné umění + promítání
 7. Kladno za časů Kladenských z Kladna a Žďárských ze Žďáru + promítání
 8. Barokní poutní místa na Kladensku + promítání
 9. Adventní a vánoční zvyky na Kladensku a Slánsku + promítání
 10. Tradice stavění betlémů na Kladensku a Slánsku + promítání
Kontakt: PhDr. Zdeněk Kuchyňka

Přírodní vědy

 1. Chráněná území Kladenska
 2. Natura 2000 na Kladensku
 3. Invaze rostlin a živočichů
Kontakt: Mgr. Lukáš Krinke
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 07.09.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.