Památky naší krajiny - Zlonicko

přednáška PhDr. Vladimíra Přibyla

21. listopadu 2019 18:00


Česká barokní krajina včera a dnes. Od zámku v Budeničkách budeme putovat starobylou kaštanovou alejí do Zlonic k baroknímu poutnímu kostelu sv. Isidora (1680-1682), bývalému hlavnímu poutnímu místu na Slánsku - s kdysi významnou sochařskou a malířskou výzdobou. Za kostelem se nachází jedinečná klasicistní hrobka Kinských, kde je také pochován jediný český vítěz Velké liverpoolské (1883), kníže Karel Kinský, jehož 100. výročí úmrtí si letos připomínáme. Většina tamních významných sochařských a malířských památek se ale dnes nenachází na svém místě, jsou uloženy v depozitářích, nebo byly před časem dokonce odcizeny. V rámci přednášky budou představeny na snímcích, bude tak rekonstruován kdysi bohatý a dodnes nedoceněný památkový fond regionu.

PhDr. Vladimír Přibyl je historik umění a významný odborník na barokní umění v regionu. Do zániku okresních úřadů pracoval jako vedoucí referátu kultury OkÚ Kladno, poté přesídlil na pozici vedoucího odboru kultury a památkové péče Městského úřadu ve Slaném. Zasloužil se o vznik a uspořádání čtrnácti ročníků konference Slánské rozhovory, o úspěch Slánské akademie volného času a další popularizační projekty. Je autorem řady odborných článků a publikací, v současnosti podniká pěší poutě po Čechách v rámci cyklu Bohemia sacra.

Na obrázcích Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích - dostavba dle návrhu architekta Friedricha Ohmanna; Interiér hrobky Kinských v Budeničkách (foto Rostislav Křivánek).

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 06.11.2019. Verze pro tisk. O úroveň výše.