Útěky a vyhánění z pohraničí v roce 1938 a situace na Kladensku

přednáška PhDr. Jana Bendy, Ph.D.

čtvrtek 14. května 2015 od 18:00

Přednáška přibližuje problematiku útěků a vyhánění z území, která byla na základě mnichovské dohody z 29. září 1938 přiřčena Německu a Polsku. Výklad se skládá ze dvou synergických částí. V obecné části jsou prezentovány základní iniciační a průvodní prvky tohoto procesu, na příkladu Kladenska je potom představena sociální péče a obtížné začleňování uprchlíků do života na zbytkovém území druhé republiky.

PhDr. Jan Benda, Ph.D. vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde posléze pokračoval v postgraduálním studiu moderních českých dějin. Po absolutoriu pracoval v Podřipském muzeu v Roudnici nad Labem a Historickém ústavu AV ČR. Posléze přešel do státní správy, kde se věnuje problematice odškodnění aktivních účastníků odboje a perzekuovaných osob z období druhé světové války a agendě novodobých válečných veteránů. Odborně se zabývá obdobím druhé čs. republiky a protektorátu s důrazem na migrace obyvatelstva. Je autorem knihy Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 20.04.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.