Vrstvení veřejného prostoru

přednáška Ing. arch. Jana Červeného

čtvrtek 22. září 2016 od 18:00

Architekt nabídne posluchačům svůj pohled na potřebu kontinuity a na inspirační zdroje při tvorbě veřejného prostoru. Práce s tématem identity je důležité zejména v Kladně, které nemá hluboké kořeny v historii, nemá vlastní folklór a bylo do značné míry konstituováno přílivem obyvatel v době svého průmyslového rozmachu.

Uvedené principy a myšlenky bude přednášející ilustrovat zejména na vlastních realizovaných i nerealizovaných projektech a návrzích.

Ing. arch. Jan Červený je architekt, který bydlí a pracuje v Kladně a ve své praxi se od začátku orientuje na tvorbu veřejného prostoru. Část svého volného času spojil také s iniciativou Kladno Záporno, která zkoumala Kladno prostřednictvím tvorby stejnojmenné společenské revue.
www.jancerveny.czFoto na plakátu: ing. arch. Jan Červený: Promítnutí kladenského plynojemu do krajiny - zákres

Plynojem v 70. letech. Zdroj: kladnominule.cz

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 04.10.2016. Verze pro tisk. O úroveň výše.