Antonín Slavíček - mezi Okoří a Kladnem

přednáška Moniky Sybolové

9. června 2011 18:00

"Na chvilku nechám gotiky a budu jezdit do Kladna do železáren. Do toho Kladna to není daleko ale čert mně vždy bere - s tím časným vstáváním..." Antonín Slavíček (1909)

Jak pracovala Mařákova škola v Zákolanech? Jaký je běžný den krajináře konce století? Co fascinovalo Antonína Slavíčka na okořské krajině? A proč se na konci svého života snažil zachytit prostor kladenských hutí? Přednáška s dataprojekcí představí život a dílo nejvýznamnějšího českého krajináře na přelomu 19. a 20. století. Zaměří se především na období, ve kterých Antonín Slavíček maloval v severozápadním koutě středních Čech mezi Zákolany, Okoří a Kladnem. Položí si otázku, jestli i dnes je tento kraj vizuálně zajímavý a je výzvou pro současné umělce. Diskuse a pamětníci vítáni. Průvodkyní dílem Antonína Slavíčka bude Monika Sybolová z Národní galerie v Praze.

Antonín Slavíček: Kvetoucí sad u Okoře (1894-95), V šeříku (1898), Červnový den (1898-99), Při potoku (1899); všechna díla ze sbírek NG v Praze

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 03.05.2011. Verze pro tisk. O úroveň výše.