Ptáci ve městě

přednáška RNDr. Jindry Mourkové Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK Praha)

čtvrtek 10. prosince 2015 od 18:00

Přednáška přiblíží historii poznání ptáků, ptactvo a prostředí, ochranářská opatření a zajímavosti ze života městských populací.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 24.11.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.