Proč lidé válčí

Přednáška pplk. Mgr. Otakara Foltýna (Generální štáb Armády ČR)

čtvrtek 7. června 2018 od 18:00

Válka - tedy organizované násilí má své identifikovatelné příčiny a bohužel i logiku. Ukázat to lze nejen na historických příkladech ale i na současných ozbrojených konfliktech, kterých se autor účastnil. Přestože v případě Evropy žijeme v suverénně nejméně násilném a nejbohatším období historie, neznamená to, že jak společnost tak jednotlivci nemohou v určitých situacích upadat do skluzu vedoucího zpátky k vyšším úrovním nestability a tedy i násilí. Důsledným studiem takových jevů ale můžeme nabídnout nástroje, jak takovým jevům předcházet, nebo alespoň snížit ztráty.

Pplk. Mgr. Otakar Foltýn je důstojníkem Generálního štábu AČR a expertem na bezpečnost a problematiku mezinárodněprávních aspektů vojenských operací. Byl nasazen v Kosovu a v Afghánistánu. Je absolventem Právnické fakulty UK a externě přednáší předměty právo ozbrojeného konfliktu a teorie ozbrojených konfliktů. Je spoluautorem knih Povaha změny, Na rozhraní a Lidé a dějiny.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 09.06.2018. Verze pro tisk. O úroveň výše.