Kladno na starých pohlednicích

přednáška PhDr. Zdeňka Kuchyňky

čtvrtek 19. února 2015 od 18:00

Přednášející přiblíží prostřednictvím sbírkových pohlednic proměny města (architektura, obchody, živnosti...) od konce 19. století do roku 1950, připomene historii zobrazování Kladna na pohlednicích a pozornost bude věnována také vydavatelům pohledů.
Kladno, Knihtiskárna a nakladatelství Jos. Šolce v Kladně, 1908


Kladno, Královská třída, Nakladatelství K. Stejskal, 1909

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 26.01.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.