Počátky dolování uhlí na Kladensku

přednáška Jaroslava Pergla

čtvrtek 8. února 2018 od 18:00

Znalec regionální historie a kronikář města Buštěhrad povypráví o tom, proč bylo a ještě je Kladno nazýváno černým: " Neustále jsem přesvědčován, a dost mě to mrzí, že obyvatelé Kladna a okolí vlastně nevědí, jak se Kladno stalo černým.
Za to přece může uhlí! A jak to s ním bylo, tak o tom bych chtěl pohovořit a doprovodit to obrázky, které by tu pohádku doplnily."

Foto na plakátu (C) ze sbírek SVMK: Váňův kámen se sousoším havířů v parku u Gymnázia, odhaleno v roce 1954


Několik fotografií z přednášky, která připomněla nejenom objev kamenného uhlí na tehdejším panství buštěhradské vrchnosti, tehdejší průmysl, jenž s uhlím teprve začínal, ale vylíčila zejména osudy prvního významného těžaře - Václava Černého z Buštěhradu (1774 - 1842), který již 20 let před příchodem známého těžaře Jana Váni vykutal na Kladensku okolo 1000 korců, tedy 1200 metrických centů uhlí


Foto Pavel Zejšek

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 09.02.2018. Verze pro tisk. O úroveň výše.