Náš soused netopýr

přednáška RNDr. Petry Schnitzerové, PhD. (Česká společnost pro ochranu netopýrů)

čtvrtek 19. března 2015 od 18:00

Přednáška přibližuje zajímavosti ze života netopýrů a jejich význam v přírodě. Zabývá se též příčinami jejich ohrožení a možnostmi ochrany, zejména při stavebních úpravách budov a řešení konfliktních situací. Součástí přednášky je ukázka nahrávek hlasů netopýrů z ultrazvukového detektoru a ukázka ochočených trvale handicapovaných netopýrů, které si účastníci mohou prohlédnout zblízka nebo i pohladit.

RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. vystudovala zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jejím profesním zájmem jsou netopýři a další drobní savci, jejichž výzkumu a ochraně se věnovala například na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR nebo v záchranné stanici Ochrana fauny ČR ve Voticích. V současnosti pracuje v České společnosti pro ochranu netopýrů, kde se zabývá zejména problematikou ochrany netopýrů vázaných na úkryty v lidských stavbách.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 09.03.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.