O vývoji a osobnostech kladenského muzejnictví I.

čtvrtek 23. března 2017 od 18:00

přednáší historik muzea Mgr. Karel Drvola, DiS.

V příští přednášce si přiblížíme jak počátky kladenského muzejnictví, které jsou spjaty se jmény stavitele Ing. Stanislava Rokose a gymnaziálního profesora a historika Josefa Metoděje Jakubičky, tak i rozmach kladenského městského muzea ve 30. a 40. letech 20. století spojený se jmény prvních správců sbírek Antonína Sládečka, RNDr. Josefa Žofky a Josefa Švejdy.
Jejich činnost by nebyla možná bez pomoci členů podpůrného Muzejního spolku vedeného Eduardem Lorberem a kladenské Přírodovědecké společnosti, sdružující přední odborníky mnoha oborů.
Změna politického režimu po roce 1948 znamenala totální nezájem a postupnou devastaci kladenského zámku i muzejních sbírek, kterou nebylo v silách RNC. Antonína Weischery zastavit.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 09.03.2017. Verze pro tisk. O úroveň výše.