Proč na Kladně málem nerostly buky - o migracích stromů po době ledové

Přednáška Ing. Jana Doudy, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)

čtvrtek 15. března 2018 od 18:00

Současné rozšíření druhů, potažmo jejich genetických linií v Evropě, je zásadně ovlivněno jejich chováním v průběhu poslední doby ledové, která měla své maximum přibližně před 20 000 lety. V současnosti panuje silná kontroverze v názorech na přežívání dřevin v průběhu posledního maximálního zalednění ve střední Evropě. Dřeviny jsou obecně velmi citlivé k chladnému a suchému klimatu. Klasická teorie založená na datech z pylových profilů a prvních molekulárních studiích předpokládala, že dřeviny byly svým výskytem vázány na klimaticky příznivější jihoevropská refugia, zatímco v severnějších částech Evropy se dřeviny nevyskytovaly. Toto paradigma se ale postupně měnilo. Přednáška ukáže, co plyne z nejnovějších paleoekologických a molekulárních studií o výskytu dřevin ve střední Evropě v poslední době ledové.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 05.03.2018. Verze pro tisk. O úroveň výše.