Neřád v divočině. Jak dlouho se v našich lesích hospodaří?

Přednáška doc. Petra Pokorného, Ph.D.

ve čtvrtek 27. února 2020 od 18:00

Přednáška Petra Pokorného se bude zabývat aktuálními problémy životního prostředí a přírody z hlediska paleoekologie. Ta používá data z fosilií k rekonstrukci ekosystémů minulosti, a při zkoumání lesů nám tak přináší staletou až tisíciletou perspektivu. Bere v potaz také ovlivňování ekosystému člověkem.

Doc. Petr Pokorný, Ph.D. se v Centru pro teoretická studia UK zabývá paleoekologií čtvrtohor. Zkoumá zejména historii přírody, krajiny a člověka v posledních 15 000 letech. Přednáší na Přírodovědecké a Filozofické fakultě UK. Je (spolu)autorem řady knih, odborných a popularizačních článků (poslední zejména v časopise Vesmír). Věnuje se praktickému dialogu mezi přírodními a humanitními vědami.

V roce 2011 proběhla v muzeu přednáška Petra Pokorného s názvem O mrtvém pralese, utopené římské vesnici a jiných prehistorických záhadách Kladenska, o tři roky později na to téma autor navázal přednáškou O dění na Tuchlovickém potoce v posledních 11 000 letech. Obě přednášky se setkaly s velkým zájmem posluchačů, a tak věříme, že úspěch zaznamená i tento příspěvek.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 26.02.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.