Kladensko-nučická dráha: Lokomotivy kladenských železáren

Přednáška Ing. Karla Zeithammera, CSc.

čtvrtek 4. října 2018 od 18:00

Přednáška předního českého odborníka na dějiny vědy a techniky přiblíží osudy první parostrojní normálněrozchodné průmyslové železnice v Čechách, která spojovala naleziště rudy a vápence v okolí Nučic a Tachlovic se železárnami v Kladně mezi lety 1858 a 1968. Bude se věnovat také kladenským hutím, jelikož změny v technologii výroby železa, resp. oceli provoz dráhy zásadně ovlivňoval.

Ing. Karel Zeithammer, CSc. je absolventem Fakulty strojní ČVUT, kde poté působil v letech 1960–2005 na Katedře částí a mechanizmů strojů. V letech 1997–2008 pracoval v Národním technickém muzeu, nejprve do roku 2003 jako vedoucí oddělení historie dopravy, v roce 1999 založil Železniční muzeum NTM, jehož se stal v letech 2003–2006 ředitelem.
Je autorem několika obsáhlých monografií na téma historie železničních vozidel v ČR. V roce 2017 vydal knihu Kladensko-nučická dráha: Lokomotivy kladenských železáren (nakl. Růžolící chrochtík, spol. s. r. o.), ve kterém v širokých souvislostech popisuje vývoj této důležité průmyslové železnice.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 20.09.2018. Verze pro tisk. O úroveň výše.