František Kaván - dekadent nebo realista?

přednáška Moniky Sybolové (NG)

čtvrtek 16. dubna 2015 od 18:00

Přednáška se bude věnovat dalšímu z výrazných talentů krajinářské školy Julia Mařáka, básníkovi a překladateli z ruštiny - Františku Kavánovi (1866 - 1941). Kaván se ve své tvorbě věnoval důsledně realismu, ale v jedné části života se spojil se symbolistně laděnou tvorbou umělců kolem Moderní revue. Sám se považoval za romantického symbolistu.

Přednášet přijede Monika Sybolová, kurátorka pro vzdělávání Národní galerie v Praze, spoluautorka mnoha výstavních projektů (výstav, workshopů, katalogů,...). Ve Sládečkově muzeu prezentuje autory, kteří přišli do kontaktu s regionem Kladenska.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 10.04.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.