Ani o hadech, ani o štírech, nýbrž o květeně Kačáku

čtvrtek 24. 4. 2014 od 18 hod.

Přednáška Mgr. Lukáše Krinkeho (SVMK) o výsledcích botanického průzkumu v povodí středního Kačáku, tj. v atraktivním území mezi rybníkem Záplavy a Podkozím.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 03.04.2014. Verze pro tisk. O úroveň výše.