Architekt Josef Hoffmann

Přednáška Ing. arch. Zdeňka Lukeše

čtvrtek 26. dubna 2018 od 18:00

Přednáška z cyklu Slavní německy hovořící architekti, narození na našem území připomene rodáka z moravské Brtnice Josefa Hoffmanna (1870-1956), který zanechal nesmazatelnou stopu i v industriálním Kladně. Tento vídeňský architekt a designér, žák Otto Wagnera na vídeňské Akademii výtvarných umění, spoluzakladatel sdružení rakouských výtvarných umělců Wiener Secession (1897) či slavných uměleckořemeslnných dílen Wiener Werkstätte (1903) se stal "dvorním architektem" rodiny Wittgensteinů a několik staveb proto navrhl i pro jejich kladenskou huť Poldi. Jeho bezesporu nejznámější a nejvýznamnější realizací v Kladně je dům hostů, tzv. Poldihaus (dnes Hotel Hoffmann).

Ing. arch. Zdeněk Lukeš (narozen v Praze 1954) je historik a teoretik architektury, odborný publicista a vysokoškolský pedagog. Je autorem několika desítek knih o moderní architektuře, statí ve sbornících a katalozích a několika stovek odborných a popularizujících textů v Respektu, Revolver revue, Lidových novinách, Architektovi atd. Spolupracuje s Galerií Jaroslava Fragnera, s Českou televizí (seriál 10 století architektury), Českým rozhlasem a BBC. Ve spolupráci s TV Architect připravuje vlastní pořad Skryté poklady architektury pohledem Zdeňka Lukeše. Vede rubriku Architektura v internetovém deníku Neviditelný pes, s přednáškami věnovanými architektuře a architektům pravidelně vystupuje v břevnovském Kaštanu a je též autorem či spoluautorem výstav o J. Plečnikovi, 10 století architektury, Český architektonický kubismus, Pražský funkcionalismus aj.

http://zdeneklukes.eu

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 12.04.2018. Verze pro tisk. O úroveň výše.