Jak sestavit rodokmen

přednáška Mgr. Lenky Peremské

čtvrtek 15. ledna 2015 od 18:00

Kdo jsme? Odkud pocházíme a jaké jsou naše kořeny? Čí je ta pohledná mužská tvář na staré fotografii, která po léta letoucí stála na prádelníku prababičky, a jaká ruka dávala kámen ke kameni při stavbě našeho rodného domu? Pokud Vás tyto nebo podobné otázky zajímají, dozvíte se, kde a jak na ně hledat odpověď.

Mgr. Lenka Peremská je historičkou a kurátorkou sbírek Sládečkova vlastivědného muzea, t. č. na mateřské dovolené. Znalost historie v současnosti uplatňuje při psaní populárně-naučných článků do celé řady časopisů. Na téma genealogie vydala roku 2013 úspěšnou knihu Váš rodokmen krok za krokem, určenou pro všechny zájemce o rodové dějiny z řad laiků. Tuto knihu bude po přednášce možné v omezeném množství zakoupit.


© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 07.01.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.