Jiří Viktor Daneš

přednáška RNDr. Jiřího Martínka, Ph.D.

čtvrtek 2. června 2016 od 18:00

Jiří Viktor Daneš (1880–1928), rodák z Pavlova u Unhoště, patří k zajímavým a poněkud pozapomenutým osobnostem českých dějin. Byl nejen jedním ze zakladatelů české geografické vědy, uznáváným i na mezinárodním fóru, ale po vzniku Československa se zapojil i do budování nového státu a v letech 1920-22 byl naším prvním diplomatickým zástupcem v Austrálii. Zajímavý je ale i z dalších aspektů, včetně biografických - měl dlouhou řadu zajímavých příbuzných; jeho život pak přesně ilustruje vývoj české společnosti na sklonku 19. a v prvních dekádách 20. století.

O přednášejícím: RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. (* 1976) vystudoval geografii a historii na univerzitách v Praze a Hradci Králové. Pracuje v oddělení biografických studií Historického ústavu AV ČR, v. v. i., zároveň externě přednáší na univerzitách v Ústí nad Labem a Praze. Zabývá se především dějinami přírodních věd a cestovatelství, ale i regionální a historickou geografií (zejména střední a východní Evropy) a je autořem řady odborných i popularizačních knih.


Foto - zdroj: Archiv Knihovny geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Dr. Jiří Martínek seznámil návštěvníky s životem J. V. Daneše vyčerpávajícím a velmi zajímavým způsobem, Děkujeme.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 03.06.2016. Verze pro tisk. O úroveň výše.