Jak vypadala tzv. Hořejší tvrz v Kladně?

čtvrtek 22. 11. 2012 od 18 hod.
multifunkční sál (není bezbariérový), vstupné: 15 Kč

Tzv. Hořejší tvrz v Kladně stávala na místě dnešního barokního zámku a při jeho výstavbě prakticky zanikla. O její někdejší podobě vypovídají plány Kiliána Ignáce Dientzenhofera z 20. či 30. let 18. století, pořízené zřejmě jako podklad k variantnímu řešení projektu nového zámku. Na podkladě této dokumentace byl proveden pokus o stavebně historický průzkum již neexistující stavby. Je to postup velmi netypický, protože obvykle se tomuto průzkumu podrobují dochované stojící objekty. Podoba tvrze byla pak hledána ve variantách kresebných hmotových rekonstrukcí. Podle nejpravděpodobnější z nich byly vytvořeny modely dvou nejdůležitějších stavebních fází tvrze, gotické a renesanční. Ze srovnání s ostatními českými tvrzemi vyplývá, že kladenská Hořejší tvrz byla stavbou nadprůměrné úrovně a mohla se měřit s malými hrady.

O rekonstrukci podoby tvrze bude přednášet ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 31.10.2012. Verze pro tisk. O úroveň výše.