Kladenské haldy

čtvrtek 14. června 2012 od 18 hod.

Co pro krajinu Kladenska znamenají haldy hlušiny vzniklé více než 150letou hornickou činností?

V rámci výzkumného projektu "Obnova krajiny narušené dobýváním" zde bylo např. nalezeno 196 ochranářsky hodnotných druhů rostlin - z toho 41 druhů z Červeného seznamu České republiky. Rovněž byla prokázána přítomnost 50 druhů hub, 140 druhů motýlů, 111 druhů obratlovců, z toho 33 druhů zvláště chráněných...

Zda haldy patří do této krajiny, čím jsou výjimečné pro obyvatele, faunu a flóru a především, jak s nimi nejlépe naložit, bude hovořit Ing. Radovan Víta, vedoucí Odboru životního prostředí kladenského magistrátu.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 12.06.2012. Verze pro tisk. O úroveň výše.