Dějiny prostituce

přednáška Bc. Lucie Matoušové (SVMK)

čtvrtek 21. ledna 2015 od 18:00

Vhled do dějin prostituce je nejen zajímavým historickým exkurzem, ale také nám může ukázat možnosti, jak s tímto jevem zacházet v současnosti.
Jak se měnil postoj společnosti k nevěstkám v průběhu staletí a jaké tresty jim hrozily? Proč ženy začínaly s touto kariérou a měly reálnou možnost se od ní odpoutat? Které antikoncepční metody používali naši předkové? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte na této přednášce.

Bc. Lucie Matoušová je správkyně depozitářů (sklo, porcelán, textilu) a historička ve Sládečkově vlastivědném muzeu. Zabývá se především dějinami každodennosti se zaměřením na 19. století.


© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 31.12.2015. Verze pro tisk. O úroveň výše.