Barokní kázání

přednáška PhDr. Miloše Sládka

1. 12. 2011 18:00

Kazatelství 17. a 18. století náleží bezesporu k nejvýznamnějším literárním žánrům tohoto období. Nedělní i sváteční kázání přímo ovlivňovala myšlení i skutky celých generací, spoluvytvářela hodnotové žebříčky raně novověkého člověka i usměrňovala jeho pohled na morálku jedince a společnosti. Pro člověka přelomu 20. a 21. století jsou tři století staré kazatelské texty jedním z mála prostředků k pochopení duchovního života předků; zároveň jsou i klíčem, který může umožnit niterněji a přesněji vnímat barokní výtvarné umění a rozumět mu. (z přebalu knihy Svět je podvodný verbíř.)

Přednáška bude zaměřena na vztah rodičů a dětí v těchto kázáních.

Přednášející, PhDr. Miloš Sládek (nar. v Kladně, žije ve Švermově), je český literární historik, archivář a editor. Zabývá se především českou barokní literaturou. Od roku 1990 až dosud působí v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. V letech 1994 - 1997 externě vyučoval na katedře historie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, od roku 1998 přednáší starší českou literaturu a úvod do studia kulturní historie na katedře české literatury Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze, od loňského roku působí také na Katolické teologické fakultě UK v Praze.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 10.11.2011. Verze pro tisk. O úroveň výše.