Alchymie a Rudolf II.

přednáška Prof. RNDr. Vladimíra Karpenka, CSc.

čtvrtek 4. května 2017 od 18:00

Přednáška se bude zabývat fenoménem "rudolfinské alchymie" v širším kulturním a historickém kontextu.

Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc. vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti působí na tamní Katedře fyzikální a makromolekulární chemie. Zabývá se biofyzikální chemií a dějinami alchymie a starší chemie. V roce 2003 byl jmenován profesorem v oboru "filosofie a dějiny přírodních věd". Je členem britské Society for the History of Alchemy and Chemistry, České chemické společnosti a Společnosti pro dějiny věd a techniky. Získal několik světových vědeckých ocenění.

Je autorem nebo spoluautorem více než stovky vědeckých prací a řady knih, např. Alchymie - dcera omylu (1988), Biofyzikální chemie (2000), Alchymie - nauka mezi snem a skutečností (2007) nebo Alchymie - svět pohádek a legend (2008).

V roce 2011 se autorsky a editorsky zasloužil o vznik úctyhodné monografie Alchymie a Rudolf II. s podtitulem Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století (840 stran, přes 500 ilustrací, celkem patnáct autorů domácích i zahraničních). Publikace se zabývá jak aktivitami, jež byly přímo podporovány císařem Rudolfem II., tak i těmi, které se rozvíjely v širším společenském okruhu spojeném s císařským dvorem.

Z jeho nejnovějších počinů je třeba jmenovat komentované vydání knihy Rosarium philosophorum, to jest růženná zahrada filosofská (Trigon 2016), česky psaného pojednání Jaroše Griemillera z roku 1578 představujícího nejcennější doklad alchymistického písemnictví rudolfinské doby. Ve své úvodní studii prof. Karpenko komentuje Griemillerovo dílo z hlediska laboratorní alchymie. Spolu s Dr. Ivo Puršem též celou publikaci připravil k vydání.


Titulní strana knihy Alchymie a Rudolf II.: Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století; editoři: Ivo Purš, Vladimír Karpenko, nakl. Artefactum 2011

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 02.05.2017. Verze pro tisk. O úroveň výše.