Alchymie stále záhadná, stále lákavá

přednáška prof. RNDr. Vladimíra Karpenka, CSc.

5. května 2011 18:00

Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc. vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti působí na tamní Katedře fyzikální a makromolekulární chemie. Zabývá se biofyzikální chemií a dějinami alchymie a starší chemie. V roce 2003 byl jmenován profesorem v oboru "filosofie a dějiny přírodních věd". Je členem britské Society for the History of Alchemy and Chemistry, České chemické společnosti a Společnosti pro dějiny věd a techniky. Získal několik světových vědeckých ocenění.

Je autorem nebo spoluautorem více než stovky vědeckých prací a také knih Prvky očima minulosti (1984), Křivolaké cesty vědy (1987), Alchymie - dcera omylu (1988), Tajemství magických čtverců (1997), Biofyzikální chemie (2000), Alchymie - nauka mezi snem a skutečností (2007), Alchymie - svět pohádek a legend (2008).

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 19.04.2011. Verze pro tisk. O úroveň výše.