Advent a Vánoce ve výtvarném umění Kladenska a Slánska

čtvrtek 13. 12. od 18 hod.

Zveme Vás na přednášku PhDr. Zdeňka Kuchyňky (SVMK) o postavách a dějích spojených s adventem a Vánoci, jak jsou zobrazovány v regionálním výtvarném umění (sv. Ondřej, sv. Barbora, sv. Mikuláš, narození Ježíška...).
Připomene také krásu lidových a chrámových betlémů z našeho okolí.

Vstupné: 15,- Kč
Pozor, přístup do přednáškového sálu není bezbariérový.


sv. Ondřej

sv. Barbora

betlém z Unhoště

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 04.12.2012. Verze pro tisk. O úroveň výše.