PTP Kladno-Libušín

přednáška Mgr. Václava Rumla

26. 1. 2012 od 18:00

Pomocný technický prapor (lidově "pétépáci", nebo "černí baroni") byl nástroj Československé lidové armády, který fungoval v letech 1950-1954 pro nápravu a internaci tzv. politicky nespolehlivých osob.

PTP vznikly z dosavadních silničních praporů a dělily se na lehké (stavebnictví) a těžké (těžba v dolech, kamenolomech). Po dvou měsících od založení bylo v PTP na 8000 osob s politickou klasifikací "E" a na 1000 duchovních činitelů a řeholníků.

V roce 1953 zde sloužilo na 35000 mužů v přibližně 30 praporech, kromě "nespolehlivých" také vojáci s indexem Cj - schopen pro těžkou fyzickou práci.

O funkci a službě v 57. PTP Libušín-Kladno bude přednášet ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně Mgr. Václav Ruml z Ústavu pro studium totalitní režimů.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 18.12.2012. Verze pro tisk. O úroveň výše.