65 let MHD v Kladně

přednáška Jaroslava Vykouka

čtvrtek 25. října 2018 od 18:00

V první části přednášky se bude mluvit o tom, co organizované městské hromadné dopravě předcházelo a jaké byly její začátky. V druhé části se pak bude chronologicky zobrazovat vývoj městské hromadné dopravy od roku 1953 do roku 2000, tedy do doby, kdy se vlastní městská doprava začala integrovat, nejprve jako Středočeská integrovaná doprava a ještě později jako Pražská integrovaná doprava.

Jaroslav Vykouk ml. je původně pedagog, zajímá se o historii a heraldiku. Po svém otci převzal v r. 1997 funkci kronikáře města Kladno. Napsal řadu knih (např. Kladenský uličník, Kladenský tulák, Hnědý mrak nad Kladnem, nejnověji Kladenský starosta a jeho konflikt s dobou).
Verneovsky“ laděný pohled F. Čiháka Kladno v budoucnosti (1903) nám představuje možné způsoby dopravy v Kladně. Vedle silného automobilového provozu zejména tramvaj linky Kladno, nádraží – Kladno, náměstí, ale i řadu dalších, z nichž lanovka do Libušína patří k těm více realistickým. (Text: Mgr. Karel Drvola, převzato z výstavy "Jen na Kladně jezdí mandelinky" pořádané Sládečkovým vlastivědným muzeem v r. 2013)
Pohled pochází ze sbírky Z. Kuchyňky.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 18.10.2018. Verze pro tisk. O úroveň výše.