Pravěk Kladenska


Autoři expozice: PhDr. Václav Moucha, CSc., PhDr. Zdeněk Kuchyňka
Architektonické řešení: ing. arch. František Müller
Výtvarná realizace: Jarmila Oličová
Mobiliář: KUPO - Jan Holakovský
Vznik: 1998, reinstalace 2008, doplnění 2018

Expozice Pravěk Kladenska představuje průřez archeologickými nálezy z kladenského regionu, získavaných do muzejních sbírek od začátku 20. století. K nejvýznamnějším nálezům patří předměty z opevněného sídliště kultury řivnáčské na vrchu Homolka u Stehelčevsi (pozdní doba kamenná - eneolit). Kopí, meč a kovaný opasek z hrobu bojovníka v Makotřasech připomínají keltské osídlení tohoto regionu v posledních stoletích př. Kr. V období formování raně středověkého českého státu v 9. a 10. století vyrostla na Kladensku dvě významná přemyslovská hradiště Budeč a Libušín. První je spojeno s výukou sv. Václava, u druhého se uvažuje o jeho vztahu k bájné kněžně Libuši. Z nejmladší hradby libušínského hradiště pocházejí kameny s rytinami jezdců a koní.

Přečtěte si PRŮVODCE EXPOZICÍ....

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 25.07.2019. Verze pro tisk. O úroveň výše.