Roky s osmičkou


Je mnoho dat s osmičkou na konci, která jsou významná pro celou Českou republiku. Jsou to data obecně známá a většina z nás se s nimi seznámí již na základní škole. Často ale nevíme, co se v tu dobu odehrávalo v našem nejbližším okolí. A vedle toho je mnoha dat s osmičkou na konci, která jsou významná jen pro daný region. V naší výstavě jsme se pokusili zkombinovat obě situace. Upozorňujeme na to, co se odehrávalo na Kladensku během přelomových dat s osmičkou na konci a současně se snažíme přiblížit "kladensky" významné osmičkové roky.
Pokud osobně považujete za významná i jiná data, než ta, která jsou zmíněna ve výstavě, budeme rádi, když se o ně s námi a ostatními návštěvníky podělíte.
Vaši muzejníci.


Výstavu v úterý 17. června zahájila kurátorka výstavy Pavla Žvachtová spolu s autorem scénáře Jaroslavem Vykoukem ml.

Návštěvníkům pak zahráli žáci 1. základní umělecké školy.


Poté byly odemčeny dveře výstavního sálu a první návštěvníci si mohli výstavu Data s osmičkou na konci prohlédnout s výkladem Jaroslava Vykouka.
Foto © Jaroslav Vyšín, 2008

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 20.06.2008. Verze pro tisk. O úroveň výše.