28. národní svatováclavská pouť na Budči 30. září 2017

Krásné slunečné počasí vítalo poutníky, kteří přicházeli v sobotu 30. září 2017 na už 28. národní svatováclavskou pouť na Budči. Mezi prvními byli křižovníci s červenou hvězdou, kteří přišli nejenom uctít památku sv. Václava, ale vzpomenout i na zakladatele těchto poutí v roce 1990 zemřelého P. Jaroslava Ptáčka, OCr.

Památná rotunda sv. Petra a Pavla se při poutní slavnosti rozezněla nejen češtinou, ale i liturgickými zpěvy ve staroslověnštině.


Mši sloužili spolu s duchovním správcem budečského kostela P. Petrem Bubeníčkem i P. David Kučerka, OCr. a jáhnové Václav Slavíček a Jarmil Klanc.


P. Petr Bubeníček v kázání připomněl, že poutní slavnost se koná až v závěru letošních svatováclavských oslav a je tedy možno doplnit slova, která zazněla, tím, co nezaznělo, ale zaznít mělo. Zdůraznil zejména potřebu Boží moudrosti a pravdy, kterou svým životem osvědčoval sv. Václav, protože - ať se to někomu líbí, či nelíbí - zrod našeho národa je spjat s křesťanstvím a z těchto kořenů vyrůstá nejen jeho minulost, ale i přítomnost.


Na závěr pak poutníkům požehnal relikviářem s ostatkem sv. Václava.


Závěr slavnosti už tradičně patřil výkladu ředitele muzea Zdeňka Kuchyňky o historii rotundy sv. Petra a Pavla a jejím spojení se sv. Václavem, který se podle legend na Budči učil čtení, psaní a zpěvu žalmů.

Pro poutníky, z nichž někteří doputovali na Budeč až z Moravy, bylo připraveno malé občerstvení.

Víkend s poutní slavností byl zároveň závěrem turistické sezóny, při níž naše muzeum zajišťuje prohlídky hradiště a rotundy sv. Petra a Pavla. Pravidelné víkendové prohlídky začnou znovu v sobotu 26. května 2018. Těšíme se na shledanou!

Foto © Z. Kuchyňka a J. Vyšín, 2017.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 01.10.2017. Verze pro tisk. O úroveň výše.