27. národní svatováclavská pouť na Budči 24. září 2016

Za slunečného počasí tzv. babího léta se v sobotu 24. září 2016 konala na Budči u Zákolan už 27. národní svatováclavská pouť.
Mezi poutníky byl také ing. Václava Mikulecký, bývalý přednosta Okresního úřadu v Kladně, pod jehož záštitou se 27. října 1990 konala první národní svatováclavská pouť (v dalších letech se datum jejího konání přesunulo na sobotu nejbližší svátku sv. Václava).


Poutní mši sv. sloužil duchovní správce budečské rotundy P. Petr Bubeníček.
V kázání se zamyslel nad tím, v čem spočívá síla odpuštění. Zdůraznil, že nestačí jen odpouštějící, kterému se stala křivda (obvykle čím větší příkoří, tím větší ochota odpouštět), ale je potřeba umět i odpuštění přijmout. Což bývá někdy mnohem těžší, protože je potřeba si přiznat, že člověk zhřešil.
Po mši ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně Zdeněk Kuchyňka připomněl 1111. výročí postavení budečské rotundy z iniciativy knížete Spytihněva, které renesanční kronikář Václav Hájek z Libočan datoval do roku 905. Uvedl, že Hájkovy údaje nelze šmahem zavrhovat, protože mohl mít k dispozici písemné prameny, které od poloviny 16. století, kdy psal svou kroniku, zanikly. Upozornil také na atypické umístění kazatelny z roku 1585, která byla původně nejspíše na evangelijní straně a na stranu epištolní byla přemístěna až při přestavbě presbytáře v 60. letech 17. století, kdy byl rozšířen i vítězný oblouk. Tím se dá vysvětlit i skutečnost, že dnes je kazatelna k věřícím v lodi rotundy obrácena poli bez reliéfní výzdoby.


Výklad sledoval i nejstarší budečský průvodce z kladenského muzea Karel Fryč, který letos oslaví 81. narozeniny (na fotografii stojící vlevo).


I letos bylo u příležitosti pouti vydáno další číslo Posla z Budče .

Foto © Z. Kuchyňka a J. Vyšín, 2016
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 26.09.2016. Verze pro tisk. O úroveň výše.