O dění na Tuchlovickém potoce v posledních 11 000 letech

přednáška Mgr. Petra Pokorného, Ph.D. o archeologii, krajině a vegetaci

11. prosince 2014 od 18:00

V roce 2011 proběhla v muzeu přednáška Petra Pokorného s názvem O mrtvém pralese, utopené římské vesnici a jiných prehistorických záhadách Kladenska. Autor tehdy hovořil mimo jiné o mimořádně zajímavé a téměř neznámé lokalitě vytěženého rašeliniště v blízkosti Vašírova u Tuchlovic. Vzhledem k tomu, že téma posluchače velmi zaujalo a výzkum tohoto území od té doby značně pokročil, požádali jsme autora o pokračování jeho úspěšné přednášky.

Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. se v Centru pro teoretická studia UK zabývá paleoekologií čtvrtohor. Zkoumá zejména historii přírody, krajiny a člověka v posledních 15 000 letech. Přednáší na Přírodovědecké a Filozofické fakultě UK. Je (spolu)autorem řady knih, odborných a popularizačních článků (poslední zejména v časopise Vesmír). Věnuje se praktickému dialogu mezi přírodními a humanitními vědami.


© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 03.12.2014. Verze pro tisk. O úroveň výše.