O mrtvém pralese, utopené římské vesnici a jiných prehistorických záhadách Kladenska

přednáška Mgr. Petra Pokorného, Ph.D.

3. února 2011 18:00

Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. se v Archeologickém ústavu AVČR a v Centru pro teoretická studia UK zabývá paleoekologií čtvrtohor. Zkoumá zejména historii přírody, krajiny a člověka v posledních 15 000 letech. Tuto problematiku přednáší na Přírodovědecké a Filozofické fakultě UK. Je (spolu)autorem řady knih a mnoha odborných i popularizačních článků (zejména v časopise Vesmír). Věnuje se praktickému dialogu mezi přírodními a humanitními vědami.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 08.02.2011. Verze pro tisk. O úroveň výše.