V Zákolanech slavnostně otevřeli upravený park

V sobotu 3. září 2011 byl slavnostně otevřen nově upravený park na návsi v Zákolanech. Pomník padlých z první světové války a sochu Antonína Zápotockého doplnil altán se směrovkami, lavičky a tabule připomínající historické i přírodní zajímavosti Budče, Zákolan a okolí. Na vytvoření těchto tabulí se podílelo i naše muzeum.
Starostka Zákolan Lucie Wittlichová uvítala na slavnosti vzácné hosty - senátora Jiřího Dienstbiera, hejtmana Středočeského kraje Davida Ratha, předsedu Svazu měst a obcí Dana Jiránka a ředitele Úřadu regionální rady Tomáše Novotného, protože úprava parku byla financována z peněz evropského Regionálního operačního fondu.
Kromě domácích přišli i hosté ze sousedních obcí, protože slavnostní otevření parku v Zákolanech bylo zároveň i oslavou rozšíření někdejšího přírodního parku Okolí Okoře i o území kolem Budče.Autorem úpravy je architekt Jan Červený, který zvolil jako materiál železo, které bez ochranného nátěru koroduje a odpovídá tak materiálu, z nějž je vyrobeno zábradlí nad náhonem, kudy vede upravená stezka do Kovár.


Členky místní obce baráčníků upekly pro účastníky slavnostivýborné koláče, takže na své si přišly i chuťové buňky přítomných.
Po oficiální části se zájemci mohli vydat na vycházku po nově upravené cestě do Kovár a odtud na Budeč. Rolí průvodců se mimo jiných ujali i bývalí starostové Zákolan Vladimír Černý (vlevo) a Vladimír Dobeš (vpravo), za jehož starostování jednání o rozšíření přírodního parku Okolí Okoře i o úpravu zákolanského parku začaly.


Na přírodní zajímavosti Budče a okolí, například jaké ptáky bylo možno cestou slyšet, upozornil Vít Zavadil, který je jedním z těch, kdo se o vyhlášení přírodního parku Okolí Okoře a Budče zasloužili.Vycházka pak skončila prohlídkou rotundy na Budči.


Foto © Zdeněk Kuchyňka

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 05.09.2011. Verze pro tisk. O úroveň výše.