Muzejní noc 2006

V loňském roce se naše muzeum poprvé zapojilo k celostátnímu festivalu muzejních nocí. Po značném úspěchu, který sklidily noční prohlídky rotundy na Budči, jsme se v letošním roce rozhodli představit návštěvníkům samotné Kladno. Jednak některé známé kladenské památky, ale nadto ještě i novou budovu našeho muzea, kterou v příštím roce čeká rozsáhlá rekonstrukce, po níž se tento objekt stane důstojným sídlem jediného kladenského muzea. Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost vidět budoucí muzeum ve stádiu zrodu. A k tomu navíc také opravdové muzejníky v opravdových pyžamech!

Celou akci bohužel nepříjemně poznamenala nepřízeň počasí. Během večera začalo pršet a déšť nejen že neustával, ale naopak byl čím dál silnější. Přesto se našlo několik desítek nadšenců, kteří si k novému muzeu našli cestu.

Pro zájemce o historii byly ve spolupráci s kladenskými základními školami připraveny výstupy žáků v zapůjčených kostýmech, během nichž byli návštěvníci seznámeni s nejvýznamnějšími památkami na Kladně: zámkem, radnicí, kostelem Panny Marie a kaplí sv. Floriána.

Další program se již odehrával v prostorách budoucího muzea v Huťské ulici čp. 1375. Jak už bylo napsáno výše, návštěvníky přivítal personál muzea stylově oděný do nočních úborů.

Mimo jiné zde byly vystaveny výstupy z projektu žáků kladenských škol "Poznej Kladno".

Ani houstnoucí dešťové kapky zpočátku neodradily od opékání buřtů na zahradě muzea, naproti tomu z pozorování hvězd na noční obloze, které původně v plánu rovněž bylo, nebylo nakonec vůbec nic.

První noc v novém muzeu byla zakončena koncertem kladenských kapel Ragamala a Zrní.

fotografovali: Jaroslav Vyšín a Pavla Žvachtová

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 08.01.2007. Verze pro tisk. O úroveň výše.