Marie Fischerová-Kvěchová - vernisáž

Těsně před začátkem adventu začala ve Sládečkově vlastivědném muzeu výstava věnovaná známé ilustrátorce Marii Fischerové-Kvěchové.

Kurátorka Dominika Havlová ji připravila ve spolupráci s vnučkou autorky, Helenou Kratochvílovou, která vlastní většinu rozsáhlého díla MFK. Po zpěvu dětí z 1. ZŠ Amálská představila malířku pravnučka, paní Apolena Novotná (své prababičce mimochodem velmi podobná). Životopis MFK obohatila o vlastní vzpomínky na "stále pracující prababičku, k nim - dětem tolik vnímavou", a přečetla také úryvky ze dvou dopisů, které v roce 1913 psala Marie Kvěchová svému snoubenci Janu Fischerovi ze studií v Paříži. Korespondence velice pěkně dokreslila atmosféru vánočního času v cizině i vztah Kvěchové k domovině. Také její úctu k domácí UMPRUM, když ji porovnávala s výukou francouzskou.


Ředitel muzea, Zdeněk Kuchyňka dodal, že MFK vytvořila ve 30. letech i dvouarchový reklamní betlém pro firmu Otta v Rakovníku.

Návštěvníci si následně prohlédli hlavní část výstavy s autorčinou ranou tvorbou, originály ilustrací známých knih a také například osobní fotografie ze života autorky. V přednáškovém sále je vystavena především tematika adventu.

Na výstavě uvidíte i keramiku, kterou vytvořila malířčina dcera, žačka vynikajícího českého sochaře Karla Dvořáka.


Děkujeme všem za návštěvu a příjemné odpoledne ve společnosti díla Marie Fischerové-Kvěchové.

Z návštěvní knihy:
"Velká mistryně Marie Fischerová-Kvěchová výtvarně a tudíž i citově velmi ovlivnila mé dětství a mládí. Dnes jen obdivuji ohromný rozsah jejího díla a skutečné umění každého jejího obrazu a ilustrace. Slovo nestačí, ale duše je obohacena."
"Děkuji za překrásný zážitek v předvánočním shonu. Vrátily se mi vzpomínky na moje dětství, kdy jsem se učila z nádherných knížek s ilustracemi Marie Fischerové-Kvěchové."

Foto Jaroslav Vyšín

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 14.12.2012. Verze pro tisk. O úroveň výše.