Oslavy Dne horníků 4. září 2010

Příjezd některých návštěvníků na začátek oslav Dne horníků v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích zkomplikoval dlouhotrvající a nakonec marný boj řidiče autobusu MHD na lince č. 9 se strojkem na prodej jízdenek. Nicméně nakonec asi s půlhodinovým zpožděním do skanzenu dorazili.


Tam už mezitím zvuk píšťaly zahájil program oslav, v němž začátek obstaral orchestr Františka Šitty.


Ve 14.30 pak návštěvníky přivítal jménem nového majitele skanzenu Středočeského kraje ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně Zdeněk Kuchyňka a za Klub přátel hornických tradic - Kladno Vlastimil Neliba.Poté zazněla "hymna" dolu Mayrau známá písnička Cestička k Mayrovce, kterou si spolu se zpěváky orchestru zazpívali i mnozí diváci.
Kromě klasických prohlídek skanzenu včetně strašidelného podzemí už tradičně báňští záchranáři z Prahy nabídli dětem možnost sjet z patra budovy těžní věže Mayrau k věži záplavu po laně.


Zájemci si také mohli prohlédnout celý důl v doprovodu bývalých horníků, kteří dnes pracují v Hornickém skantzenu Mayrau jako průvodci.


V 15.00 pozvala kurátorka výstav Dagmar Šubrtová zájemce na vernisáž spojenou s prohlídkou druhé části výstavy Vášnivé sběratelství.Kromě sbírek Vladimíra Protivy, který shromažďuje památky na dolování uhlí a hutní výrobu, a Jakuba Pavlíka, který sbírá jízdní kola, mohou návštěvníci skanzenu na trase uvidět i sbírky, na něž si "nelze sáhnout".Výtvarnice Veronika Richterová představuje v koupelích svoji "sbírku" fotografií WC z celého světa.A grafik Michal Cihlář sbírku fotografií krytů kanálů z různých částí světa. Jak uvedl, i zcela nevýrazný kryt totiž může ozvláštnit to, co je v jeho sousedství.


Další hmotné i nehmotné sbírky pak na návštěvníky čekají na další trase prohlídky. A někdy - jako v případě "sbírky" Renaty Malé - nepostrádají humor.Foto © Zdeněk Kuchyňka
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 13.09.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.