Kronika obce Kačice 1932-1939

3. září od 18:00 hodin ve Sládečkově vlastivědném muzeu

přednášející: Mgr. Lukáš M. Vytlačil (Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR): Kronika obce Kačice 1932-1939


Publikaci Kronika obce Kačice 1932-1939 vydanou v nakladatelství Togga koncem roku 2019 edičně připravil kladenský rodák Lukáš M. Vytlačil. Ve své přednášce nejprve pohovoří o kronice samotné a jejím významu, dále přiblíží práci na edici a bude také připraven zodpovědět veškeré dotazy publika. Účast přislíbil též nakladatel pan Dušan Neumahr, takže publikaci bude možné přímo zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Obecní kroniky patří mezi důležité prameny k regionálním dějinám. Pamětní kniha obce Kačice byla založena počátkem roku 1932 a byla kontinuálně vedena až do konce roku 1939, po kterém následovala třináctiletá proluka. Ve funkci kronikáře po celou sledovanou dobu působil Antonín Petráček, ředitel místní školy. Text je cenným pramenem k popisu obce na počátku třicátých let 20. století, v němž nechybí stručný popis v obci činných institucí či adresář domů, a jejího vývoje v tomto desetiletí zejména z pohledu společenského dění a zemědělství. Výrazně zde však rezonují také vzpomínky na I. světovou válku, úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a napětí let 1938 a 1939 kolem Mnichovské dohody a zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Edice kroniky je doplněna o archivní obrazové materiály, poznámkový aparát a rejstříky.

Vstupné na přednášku: 30,- Kč

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 31.08.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.