Konzervátorské služby

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně je vybaveno konzervátorskou dílnou, která se specializuje na ošetřování kovových a dřevěných předmětů. Konzervují se především sbírkové předměty SVMK. Pokud to kapacita dílny dovoluje, realizují se i zakázky ostatních muzeí, která nemají příslušné odborné pracovníky nebo potřebné vybavení. Ve výjimečných případech lze přijmout také zakázky od soukromých osob, vždy to ale závisí na individuální dohodě s konzervátorem muzea.


stav před a po restaurování


Kontakt na konzervátora: Jaroslav Vyšín

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 08.01.2007. Verze pro tisk. O úroveň výše.