Keltský týden

Keltský týden probíhal v týdnu od 24. do 28. května. Předem objednané školní kolektivy přivítal početný kmen středočeských Keltů (čili 3 až 4 muzejníci), jehož členové byli odborníky vždy na určitou oblast keltské kultury a potažmo výstavy, a tak děti se svou kulturou seznámili osobně. Děti si vyzkoušely mnohé činností na vlastní kůži nejen díky výstavě a muzejníkům (tj. poznávání surovin a vybavení keltské kuchyně, výroba amuletu, skládání kostry, domino s keltskými motivy, skládání slov z runového písma), ale také díky odborníkovi ze sdružení Keltoi, panu Horákovi. Ten jim umožnil vyrazit si minci, umlít mouku a také si zabojovat. Krom toho, jako odborník na pravěké kultury, ukázal mnoho experimentálních výrobků, kopírujících tehdejší nástroje a šperky.
Na fotografiích vidíte děti ze ZŠ Ukrajinská, která náš navštívila hned v pondělí.
Všem školám ještě jednou děkujeme za návštěvu!

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 02.07.2010. Verze pro tisk. O úroveň výše.