Šindelářova květena Kladenska po 75 letech

12. února až 8. května 2016

vernisáž ve čtvrtek 11. února v 17.00

Výstava pořádaná k 75. výročí vydání knihy Studie květeny v okolí Kladna přiblíží osobnost a dramatický životní příběh jejího autora, botanika, ochranáře přírody a legionáře Josefa Šindeláře (1894 - 1987), který za masarykovské ideály Československé republiky nasadil život ve všech třech odbojích.

Výstava zároveň poodhalí současný stav flóry v území a ukáže osud Šindelářem popisovaných lokalit.

Fotografie z vernisáže si prohlédněte zde.


Josef Šindelář se svojí budoucí manželkou Marií Sládečkovou. Foto: archiv M. Doležala


Kniha Josefa Šindeláře Studie květeny v okolí Kladna (1941) je doposud jediné dílo tohoto typu věnované Kladensku. Foto: SVMK


Vznik výstavy finančně podpořilo Statutární město Kladno.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 08.12.2016. Verze pro tisk. O úroveň výše.