Floristický kurz ČBS na Kladně

Česká botanická společnost každoročně pořádá v předem vybraném území České republiky floristický kurz, jehož cílem je prozkoumat systematičtěji a důkladněji květenu daného regionu. Kurz probíhá formou exkurzí vedených odborníky z řad zaměstnanců Botanického ústavu Akademie věd ČR, zaměstnanců státní ochrany přírody, vysokoškolských pedagogů či postgraduálních studentů. Určen je studentům botaniky i jiných přírodovědných oborů, učitelům biologie, ale i laikům se zvýšeným zájmem o přírodu. Jde o tradiční akci, které se každoročně účastní okolo stovky botaniků z celé republiky.

V roce 2009 probíhal již čtyřicátý osmý ročník kurzů ve východoslovenském Trebišově a z českých měst bylo vybráno Kladno. Tady se kurz uskutečnil ve dnech 12. - 18. července 2009 a regionálním spolupořadatelem bylo Sládečkovo vlastivědné muzeum. Finančně kurz podpořil kladenský primátor Ing. Dan Jiránek z Fondu primátora města.

Exkurzní trasy směřovaly do bližšího i vzdálenějšího okolí města. Prozkoumané území zahrnovalo regionální specifika a cíle v bezprostřední blízkosti města (zejména odvaly po důlní činnosti), dále sahalo na sever do oblasti Slánska a zvýšená pozornost byla věnována přírodním parkům Džbán a Okolí Okoře. Několik exkurzí bylo vedeno na jih do přírodního parku Povodí Kačáku a do blízkosti chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Během jediného týdne proběhlo 34 exkurzí, které přinesly celou řadu nových nálezů. Organizátoři předpokládají, že získané floristické údaje představující nebývalý zdroj informací o květeně a floristicky významných lokalitách regionu budou publikovány v nejbližších letech.

Stránky České botanické společnosti

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 11.12.2009. Verze pro tisk. O úroveň výše.