Proběhlé přednášky


2019

24.1.2019 18:00
MgA. Jan Pohribný, QEP (Únětice): Hranice ráje

28.2.2019 18:00
Ing. Michaela Zemková, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK): Džungle velkoměsta

28.3.2019 18:00
Doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (Katolická teologická fakulta UK): Barokní kazatelé a obraz české krajiny

4.4.2019 18:00
Antonín Mittelbach: Svět z vysokého kola

25.4.2019 18:00
PhDr. Vlastimil Vondruška (Doksy): Autorské čtení (o historické literatuře vážně i nevážně)

31. 10. 2019 18:00
Monika Sybolová (Národní galerie): Ferdinand Engelmüller a Josef Ullmann - salónní mistři Mařákovy školy

21. 11. 2019 18:00
PhDr. Vladimír Přibyl (Kladno): Památky naší krajiny - Zlonicko

12. 12. 2019 18:00
PhDr. Zdeněk Kuchyňka (SVMK): Půjdem spolu do Betléma (Betlémy a betlémáři na Kladensku a Slánsku)


2018

8. 2. 2018, 18:00\\
Jaroslav Pergl (Buštěhrad): Počátky dolování uhlí na Kladensku

15. 3. 2018, 18:00\\
Ing. Jan Douda, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze): Proč na Kladně málem nerostly buky - o migracích stromů po době ledové

26. 4. 2018, 18:00\\
Ing. arch. Zdeněk Lukeš (Praha): Architekt Josef Hoffmann (1870-1956)

17. 5. 2018, 18:00\\
Mgr. Karel Drvola, Dis. (SVMK): O vývoji a osobnostech kladenského muzejnictví (2. díl - od roku 1956)

7. 6. 2018, 18:00\\
pplk. Mgr. Otakar Foltýn (Generální štáb armády ČR): Proč lidé válčí

4. 10. 2018, 18:00\\
Ing. Karel Zeithammer, CSc. (Praha): Kladensko nučická dráha - Lokomotivy kladenských železáren

25. 10. 2018, 18:00\\
Jaroslav Vykouk (kronikář města Kladna): 65 let MHD v Kladně

8. 11. 2018, 18:00\\
Monika Švec Sybolová (Národní galerie v Praze): Jaroslav Panuška - malíř strašidel a pravěku

6. 12. 2018, 18:00\\
PhDr. Dana Stolzová (Muzeum TGM Rakovník): Odívání v pravěku


2017

26. 1. 2017, 18:00\\
Mgr. et MgA. Tomáš Pospěch, Ph.D.: Fenomén Šumperák

16. 2. 2017, 18:00\\
Zdeněk Pospíšil: Kladenské hostince v proměnách času

23. 3. 2017, 18:00\\
Mgr. Karel Drvola, DiS. (SVMK): O vývoji a osobnostech kladenského muzejnictví (1. díl – od počátků až do roku 1958)

20. 4. 2017, 18:00\\
Monika Sybolová (NG Praha): Alois Kalvoda mezi secesí a komercí

4. 5. 2017, 18:00\\
Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc. (PřF UK Praha): Alchymie a Rudolf II.

25. 5. 2017, 18:00\\
RNDr. Radek Mikuláš, DSc. (Geologický ústav AV ČR): Pohled do země pod Kladnem: mrtvé hlubiny starohorního moře, uhlotvorné lesy prvohorních přesliček a plavuní i mělké druhohorní moře se žraloky a dalšími obludami

14. 9. 2017, 18:00\\
MgA. Tomáš Voldráb: Kladenský industriál

19. 10. 2017, 18:00\\
Jaroslav Vykouk: Kladno heraldické, 3. díl: heraldika státní a cechovní

9. 11. 2017, 18:00\\
RNDr. Jaroslav Obermajer (AOPK ČR): Chráněná příroda ve středních Čechách

7. 12. 2017, 18:00\\
PhDr. Zdeněk Kuchyňka (SVMK): O čem betlémy vyprávějí?


2016

21. 1. 2016, 18:00\\
Bc. Lucie Matoušová (SVMK): Dějiny prostituce

25. 2. 2016, 18:00\\
Mgr. Lukáš Krinke (SVMK): Šindelářova květena Kladenska po 75 letech

24. 3. 2016, 18:00\\
Monika Sybolová (NG Praha): Julius Mařák - malíř lesních samot a zakladatel novodobé české krajinomalby

28. 4. 2016, 18:00\\
PhDr. Zdeněk Kuchyňka (SVMK): Otec vlasti Karel IV.

12. 5. 2016, 18:00\\
PhDr. Zora Dvořáková: Proces s Miladou Horákovou a dalšími

2. 6. 2016, 18:00\\
RNDr. Jiří Martínek: Cestovatel J. V. Daneš - přednáška u příležitosti vydání knihy

22. 9. 2016, 18:00\\
Ing. arch. Jan Červený: Vrstvení veřejného prostoru - jak do nového promítat historické

20. 10. 2016, 18:00\\
Jaroslav Vykouk: Kladno heraldické, 2. díl: heraldika rodová

24. 11. 2016, 18:00\\
PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.: Autorské čtení s besedou

8. 12. 2016, 18:00\\
PhDr. Miloš Sládek (Památník národního písemnictví): Opice, psi, kozlové a pernatci v kostele aneb Nedělní kázání v 18. století


2015

15. 1. 2015 18:00\\
Mgr. Lenka Peremská (SVMK): Jak sestavit rodokmen (Váš rodokmen krok za krokem)

19. 2. 2015 18:00\\
PhDr. Zdeněk Kuchyňka (SVMK): Kladno na starých pohlednicích

19. 3. 2015 18:00\\
RNDr. Petra Schnitzerová, Ph.D. (Česká společnost pro ochranu netopýrů): Náš soused netopýr

16. 4. 2015 18:00\\
Monika Sybolová (Národní galerie v Praze): František Kaván - dekadent nebo realista?

14. 5. 2015 18:00\\
PhDr. Jan Benda, Ph.D. (Kralupy nad Vltavou): Útěky a vyhánění z pohraničí v roce 1938 a situace na Kladensku

11. 6. 2015 18:00\\
RNDr. Alena Morávková, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK Praha): Očkování a jeho přínos moderní civilizaci

15. 10. 2015 18:00\\
Petr Šabach: Autorské čtení s besedou

22. 10. 2015 18:00\\
Jaroslav Vykouk (Kladno): Kladno heraldické, 1. díl: heraldika městská

19. 11. 2015 18:00\\
Prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D. (Katedra dějin umění Filozofické fakulty UP Olomouc): Malíř Karel Souček - 100 let

10. 12. 2015 18:00\\
RNDr. Jindra Mourková, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK Praha): Ptáci ve městě


2014

30. 1. 2014 18:00\\
PhDr. Miloš Sládek (Památník národního písemnictví): Příběhy velké lásky a zbožnosti aneb Prostor mezi humanistickým a barokním kronikářstvím

27. 2. 2014 18:00\\
Prof. Aleš Veselý: Vzpomínky na Vladimíra Boudníka

27. 3. 2014 18:00\\
Monika Sybolová (Národní galerie v Praze): Antonín Hudeček a Okoř

24. 4. 2014 18:00\\
Mgr. Lukáš Krinke (SVMK): Ani o hadech, ani o štírech, nýbrž o květeně Kačáku

22. 5. 2014 18:00\\
Mgr. Jiří Kovařík (někdejší muzeum Poldi): Co daly kladenské hutě světu? A co svět dal jim...?

12. 6. 2014 18:00\\
Mgr. Karel Drvola (SVMK): Kladensko za 1. světové války

18. 9. 2014 18:00\\
Autorské čtení Vlastimila Vondrušky s besedou

2. 10. 2014 18:00\\
Jaroslav Vykouk (Kladno): MUDr. Jaroslav Hruška aneb konflikt s dobou

20. 11. 2014 18:00\\
Entomos (kladenská entomologická společnost): Brouci jako koníček

11. 12. 2014 18:00\\
Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. (Centrum teoretických studií): O dění na Tuchlovickém potoce v posledních 11 000 letech (archeologie, vegetace, krajina)


2013

17.1.2013 18:00\\
MUDr. Vít Zavadil (Buštěhrad): Noční hlasy kladenské přírody

7.2.2013 18:00\\
Prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. (PřF UK Praha): Proč jsou bezobratlí lidem nepříjemní?

21.3.2013 18:00\\
Monika Sybolová (Národní galerie Praha): Mikoláš Aleš aneb Těžký život umělce v Čechách

18.4.2013 18:00\\
Ing. Václav Somol, CSc. (Krupá): Z historie pivovarnictví nejen na Kladensku

9.5.2013 18:00\\
PhDr. Zdeněk Kuchyňka (SVMK): Sv. Jan Nepomucký - světec temna?

20.6.2013 18:00\\
Doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D. (PřF UK Praha, předseda redakční rady časopisu Živa): Za endemity naší květeny - rostlinné vzácnosti, které nikde jinde nenajdete

12.9.2013 18:00\\
Mgr. Karel Drvola (SVMK): Okupace 1968 na Kladensku

17.10.2013 18:00\\
Jaroslav Vykouk (Kladno): Kladno benediktinské

12.12.2013 18:00\\
RNDr. Jiří Moravec, CSc. (Národní muzeum Praha): Naši plazi a středoevropská herpetofauna


2012

26.1.2012 18:00\\
Mgr. Václav Ruml (Ústav pro studium totalitních režimů): PTP Kladno-Libušín

2.2.2012 18:00\\
RNDr. Václav Cílek, CSc. (geolog a klimatolog): Autorské čtení a beseda

23.2.2012 18:00\\
Jaroslav Vykouk (SVMK): Od orlice k ostrvi - vyprávění kladenského kronikáře o historii Kladna pokračuje...

22.3.2012 18:00\\
Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D. (Katedra historie FF UP Olomouc): Hájek u Prahy a poutní praxe ve františkánském řádu

26.4.2012 18:00\\
Monika Sybolová (Národní galerie v Praze): Jakub Schikaneder (1855 - 1924) - malíř smutných a tichých stínů

24.5.2012 18:00\\
Bc. Lucie Matoušová (SVMK): Bezectní lidé (O katech, prostitutkách, tulácích, Židech i Cikánech)

14.6.2012 18:00\\
Ing. Radovan Víta (Odbor životního prostředí MMK): Kladenské haldy

18.10.2012 18:00\\
Jiří Štěpánek (SVMK): Historie ledního hokeje na Kladensku II

22.11.2012 18:00\\
Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc. (Kancelář prezidenta republiky): Jak vypadala tzv. Hořejší tvrz v Kladně?

13.12.2012 18:00\\
PhDr. Zdeněk Kuchyňka (SVMK): Adventní a vánoční motivy ve výtvarném umění Kladenska a Slánska


2011

13.1.2011 18:00\\
Mgr. Viktor Sýkora (1. LF UK Praha): Jak jsem fotil pro National Geographic - doprovodná přednáška k výstavě Území liliputů

20.1.2011 18:00\\
Jaroslav Vykouk (SVMK): Žďárští ze Žďáru - vyprávění kladenského kronikáře o majitelích Kladna pokračuje...

3.2.2011 18:00\\
Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR v.v.i. Praha): O mrtvém pralese, utopené římské vesnici a jiných prehistorických záhadách Kladenska

3.3.2011 18:00\\
Jiří Štěpánek (SVMK): Historie ledního hokeje na Kladensku

14.4.2011 18:00\\
Doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (PřF UK Praha): Když bylo uhlí zelené a Kladno na rovníku

5.5.2011 18:00\\
Prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc. (PřF UK Praha): Alchymie stále záhadná, stále lákavá

9.6.2011 18:00\\
Monika Sybolová (NG Praha): Antonín Slavíček a jeho okořské a kladenské práce

15.9.2011 18:00\\
Autorské čtení Terezy Boučkové

6.10.2011 18:00\\
Mgr. Jan Čečrdle (Vlastivědné muzeum ve Slaném): Vliv antiky na architekturu Kladenska

3.11.2011 18:00\\
Mgr. Lukáš Krinke (SVMK): Po stopách dávných botaniků Kladenska

1.12.2011 18:00\\
PhDr. Miloš Sládek (Památník národního písemnictví): O vztazích mezi rodiči a dětmi v pobělohorských kázáních


2010

21.1.2010 18:00\\
Václav Větvička (Praha): Mahagon, měsíček a špenát - autorské čtení a beseda se známým přírodovědcem

18.2.2010 18:00\\
PhDr. Vladimír Přibyl (MěÚ Slaný): Františkánské kláštery ve Slaném a v Hájku

18.3.2010 18:00\\
Monika Sybolová (NG Praha): Malíř Otakar Lebeda v Okořském údolí

15.4.2010 18:00\\
RNDr. Per Hůla (CHKO Křivoklátsko): Národní park Křivoklátsko

6.5.2010 18:00\\
Mgr. František Kostrouch (muzeum Hodonín): Cisterciácký klášter u Nepomuku ve světle archeologických výzkumů

16.9.2010 18:00\\
Jaroslav Vykouk (SVMK): Kladenští z Kladna

11.11.2010 18:00\\
PhDr. Zdeněk Kuchyňka (SVMK): Karel Hynek Mácha a náš kraj

2.12.2010 18:00\\
Mgr. Jan Mourek (PřF UK Praha): Pozlacený mikrosvět - doprovodná přednáška ke stejnojmenné výstavě


2009

8.1.2009 18:00\\
PhDr. Naďa Profantová, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.): Na úsvitě českých dějin - komentovaná prohlídka stejnojmenné výstavy

29.1.2009 18:00\\
RNDr. Miloš Anděra, CSc. (Národní muzeum Praha): Naši savci na počátku 21. století - doprovodná přednáška k výstavě Neznámý svět drobných savců

12.2.2009 18:00\\
Mgr. Lukáš Krinke (SVMK): Květiny řezané, pivo točené… aneb čekání na jaro s muzejním botanikem

8.4.2009 18:00\\
Michal Viewegh v muzeu (autorské čtení)

14.5.2009 18:00\\
Mgr. Jiří Kovařík (Strojírny Poldi): 120 let Poldiny hutě

4.6.2009 18:00\\
Mgr. Lenka Peremská (SVMK): Podivuhodný svět středověkého člověka

17.9.2009 18:00\\
PhDr. Zdeněk Kuchyňka (SVMK): Budeč a svatováclavská tradice

12.11.2009 18:00\\
Jaroslav Vyšín (SVMK): Krajinářská fotografie


© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 16.02.2023. Verze pro tisk. O úroveň výše.