Autorské čtení Terezy Boučkové

První přednášku po prázdninách nahradilo autorské čtení Terezy Boučkové.
Spisovatelka na uvítanou přiblížila svůj život, působení v samizdatu a okolnosti podpisu Charty 77.
Jako četbu si vybrala úryvek ze svého stěžejního díla Rok kohouta, v němž se dotkla tabu adopce romských dětí. Debata s návštěvníky se pak přirozeně stočila k jejím osobním zkušenostem s adopcemi a přenosu těchto zkušeností do jejích děl.
Na závěr představila dva fejetony z posledního díla Boží a jiná muka - fejetony o lásce ke kolu a podepsala několik svých knih.

Za fotografie děkujeme J. Řenčovi.

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 17.10.2011. Verze pro tisk. O úroveň výše.