17. národní svatováclavská pouť na Budeč

V sobotu 30. září jsme slavili už 17. národní svatováclavskou pouť na Budeč.Poutní mši celebroval světící biskup pražský Mons. Václav Malý spolu s kněžími kladenského vikariátu. Kromě duchovního správce budečské rotundy Jaroslava Ptáčka, OCr. a jeho kaplana Marka Pučalíka, OCr. z Unhoště to byl kladenský vikář Jaroslav Kučera z Kladna - Rozdělova, kladenský arciděkan Jiří Neliba a jáhnové Václav Slavíček a Jarmil Klanc.

Biskup Václav Malý v kázání připomněl, že svatý Václav ve své době neusiloval jenom o získání podpory mocných, ale oproti dobovým zvyklostem ochraňoval slabé a potřebné. V tom by měl být příkladem i pro současnou společnost.

Program poutní slavnosti uzavřel koncert kladenského souboru Chorus Carolinus, sestavený převážně ze skladeb barokních autorů.


Umělecký vedoucí souboru Karel Procházka si po koncertě vyzkoušel, jak se cítil sv. Václav, když na koni spolu s družinou zajížděl na Budeč.

Zpravodajský šot natáčela na pouti také společnost, která připravuje pro kabelové televize UPC a Karneval Středočeský magazín. Pokud kabelovou televizi nemáte, můžete tento magazín zhlédnout na internetu na www.internetovatelevize.cz, kde najdete i jeho starší vydání.

K pouti patřily už tradičně koláčky, které chutnaly i jednomu z nejmladších účastníků poutě.

O víkendu, kdy se konala Národní svatováclavská pouť, také skončila letošní turistická sezóna na Budči. Rotunda se ale otevře ještě jednou, a to v neděli 29. října od 14.30 hodin při dušičkové bohoslužbě.

V příštím roce začnou pravidelné prohlídky na Budči už v sobotu 19. května 2007 a rotunda bude s výkladem průvodce přístupná každou sobotu a neděli od 9 do 16 hodin až do konce září. První mše sv. bude na Budči v neděli 20. května 2007 od 14.30 hodin.

Na Budči při 17. národní svatováclavské pouti fotografoval Jaroslav Vyšín.
© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 31.10.2006. Verze pro tisk. O úroveň výše.