Bio Orion

Od října 2008 nabízíme ve spolupráci se skautským střediskem Orion Kladno pravidelná cestopisná promítání. Konají se ve víceúčelovém sále muzea každé druhé úterý v měsíci od 18:00. V době letních prázdnin máme letní prázdniny.

V roce 2011 byla obnovena tradice tzv. předfilmů, které jsou zařazovány před vlastní promítání. Jedná se o kratičká, maximálně desetiminutová povídání o vybraných akcích skautských oddílů (výpravách či táborech), zpravidla v podání mladších skautů.

Od roku 2013 bylo zavedeno symbolické vstupné 15 Kč na pokrytí nejnutnějších provozních nákladů. Díky tomu může Bio Orion fungovat i nadále. Přednášející vždy vystupovali a stále vystupují bez nároku na honorář, za což jim patří velký dík.

Aktuální promítání:

!!!POZOR, BŘEZNOVÉ PROMÍTÁNÍ ZRUŠENO!!!

Rozhodnutím starosty organizace Junák - český skaut je vzhledem k aktuální epidemiologické situaci od 11. března do odvolání pozastavena skautská činnost. A protože pořadatelem cestopisných promítání Bio Orion není muzeum, ale kladenské skautské středisko Orion, bude březnové promítání zrušeno.

Na co se můžete těšit příště:

Co bylo:

Jak moc se může změnit cesta na malý sopečný ostrov v Atlantiku? Neuvěřitelně. A jak může 10 dní tam změnit váš život? Velmi. Vydáme se na průzkum tohoto kvetoucího ostrova plného strmých stezek a silnic, které jsou výzvou pro nejednoho řidiče.

Přednáška MUDr. Víta Zavadila o vzdálené zemi, kam se letí 3 dny a kterou navštívilo jen velice málo Čechů, se nebude týkat jen ornitologie, botaniky a přírodních poměrů, ale také neskutečných společenských poměrů této dislokované součásti Spojeného království.


Nové webové stránky Dr. Zdeňka Součka: www.fotosoucek.cz

© Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. Poslední aktualizace 12.03.2020. Verze pro tisk. O úroveň výše.